אירועים המוניים- מחדל מתמשך

בעקבות אסון הר מירון באפריל 2021 וכמעט מייד לאחריו אסון גבעת זאב פנה הפורום לכל הגורמים הממשלתיים הרלוונטיים והביא בפניהם את מכלול הבעייתיות והמחדלים בתחום אירועים ההמוניים במדינת ישראל- ההזנחה המתמשכת, ההתעלמות ממסקנות וועדות חקירה שונות ובכללן וועדות חקירה ממלכתיות,  וממכתבים ששלחו בעבר מייסדי הפורום לגורמים שונים. הפורום העלה את הצורך הדחוף בהסדרת החקיקה בנושא אירועים רבי משתתפים במדינת ישראל בכלל- הן אלו הטעונים רישיון עסק והן אלו שאינם טעונים רישיון, הן אלו המאורגנים על ידי גורמים פרטיים והן אלו המאורגנים על ידיד גורמים ציבוריים או סמי ציבוריים.

משרד מבקר המדינה ענה למכתב זה והודיע כי הנושא נמצא בבדיקה.

בהמשך למכתב זה זומן מר אלחנן משי להעיד בפני וועדת החקירה הממלכתית לחקירת אסון מירון. 

אולי יעניין אותך לקרוא עוד בנושא:

ניירות עמדה

הערות פורום רישוי עסקים לטיוטת תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות)(תיקון מס' 2), התשפ"ב-2022

במרץ 2022 משרד הפנים פרסם טיוטת תקנות המקנות פטורים חלקיים ל 73 סוגי עסקים, מהגשת תוכניות כחלק ממסמכי בקשה לרישיון עסק. (תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות)(תיקון מס' 2), התשפ"ב-2022.

הפורום לרישוי עסקים בישראל הגיש את הערותיו על טיוטת התקנות למחלקת החקיקה במשרד הפנים, ולפיהן התקנות חוטאות למטרתן:

לקריאה