מכתב לשר המשפטים – הסדר מותנה בתביעות רע"ס

"הסדר מותנה" הוא הסדר הקבוע בחוק המאפשר לתובע ולנאשם להגיע להסדר, ללא ניהול משפט פלילי ארוך ומייגע, בדבר הסרת מחדלים של הנאשם, ככל וניתן להסירם, וענישה מוסכמת. הסדר מותנה ניתן ליישום בעבירות על חוק התכנון והבניה, למשל.

הפורום פנה לשר המשפטים הנכנס בבקשה להחיל את האפשרות ל"הסדר מותנה" גם על עבירות לפי חוק רישוי עסקים.