מכתב בעניין חוק ההסדרים

ביולי 202 התפרסמה הצעת חוק ההסדרים. חוק שנועד במהותו להסדיר את תקציב המדינה, אך "באופן מסורתי "מוכנסים אליו נושאים רבים ושנים העומדים על הפרק.

בפרק הנקרא משום מה "הגברת התחרות על ידי יישום הרפורמה ברישוי עסקים" הוצעו שינויים בחוק הדוחים בפועל את החובה לפרסם את הדרישות האחידות של כל משרדי הממשלה הרלוונטיים מבעלי העסקים ("מפרטים אחידים") ללא הגבלת זמן.

פרסום המפרטים האחידים הינו אבן הבסיס ליישום הרפורמה הנוכחית וכל רפורמה בכלל ברישוי עסקים. ללא הוודאות של בעלי העסקים מה נדרש מהם כדי לקבל רישיון עסק- השאלות של כמה זמן יארך ההליך ואמצעי האכיפה הינן משניות.

לאור חשיבותו האקוטית של הנושא לצורך הקלה בפועל על בעלי העסקים פנה הפורום לשר הפנים, שר האוצר, יו"ר וועדת הפנים וראש אגף בכיר במשרד ראש הממשלה   למדיניות רגולציה והתריע על הכשל החריף האמור.

בסופו של יום- הממשלה כלל לא קידמה את הליכי החקיקה של תקציב המדינה והצעת חוק זו כלל לא נדונה.

הפורום ימשיך לעקוב אחר הנושא עם הגשת הצעת חוק הסדרים חדשה או כל הצעה לשינוי חוק רישוי עסקים.

 

אולי יעניין אותך לקרוא עוד בנושא:

ניירות עמדה

הערות פורום רישוי עסקים לטיוטת תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות)(תיקון מס' 2), התשפ"ב-2022

במרץ 2022 משרד הפנים פרסם טיוטת תקנות המקנות פטורים חלקיים ל 73 סוגי עסקים, מהגשת תוכניות כחלק ממסמכי בקשה לרישיון עסק. (תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות)(תיקון מס' 2), התשפ"ב-2022.

הפורום לרישוי עסקים בישראל הגיש את הערותיו על טיוטת התקנות למחלקת החקיקה במשרד הפנים, ולפיהן התקנות חוטאות למטרתן:

לקריאה