מכתב לשרת הפנים – הסרת חסמים ברישוי עסקים בישראל

הפורום שלח מכתב לשרת הפנים הנכנסת, הגב' איילת שקד, הנוגע לכשלים בתחום רישוי עסקים המטרפדים את ההקלות לבעלי עסקים שהיו אמורות להיכנס לתוקף בשנים האחרונות.

במכתבו הפורום שם דגש בעיקר על הקלות בנושא השלכת דיני התכנון והבניה על רישוי עסקים, תקלות בפעילות משרד הבריאות, העדר חקיקה המסדירה מתן אישורי יועצי בטיחות ועוד.