מכתב קמיניץ – אחריות הרשות המקומית באירועים פרטיים שבתחומה

במסגרת עתירה שהגישה חסידות גור בעניין קיום חופה וחתונה של נכד הרב מגור הוצג מכתבם של שני משנים ליועץ המשפטי לממשלה הקובע אחריות הרשויות המקומיות לקיומם של אירועים מסוג זה.

הפורום סבר כי האמור במכתב כמו גם מסקנותיו שגוים, מתעלמים מהמציאות בשטח ומהסחבת של עשרות שנים בהסדרת הנושא.

הפורום הוציא מייד מכתב למשנים ליועמ"ש המסביר מדוע מכתבם שגוי באופן כללי והסתמך גם אמירותיהם של חלק משופטי בג"ץ- כי הנושא מורכב מכדי "לסכמו" בקצרה.

אולי יעניין אותך לקרוא עוד בנושא:

ניירות עמדה

הערות פורום רישוי עסקים לטיוטת תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות)(תיקון מס' 2), התשפ"ב-2022

במרץ 2022 משרד הפנים פרסם טיוטת תקנות המקנות פטורים חלקיים ל 73 סוגי עסקים, מהגשת תוכניות כחלק ממסמכי בקשה לרישיון עסק. (תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות)(תיקון מס' 2), התשפ"ב-2022.

הפורום לרישוי עסקים בישראל הגיש את הערותיו על טיוטת התקנות למחלקת החקיקה במשרד הפנים, ולפיהן התקנות חוטאות למטרתן:

לקריאה