מכתב לשר הבריאות – טיפול בתחום רע"ס במשרד הבריאות

לאור הכשלים הרבים של משרד הבריאות ביישום הרפורמה שנועדה להקל על בעלי העסקים, שלח הפורום מכתב לשר הבריאות הנכנס המצביע על הכשלים העיקריים ועל הדרכים לתקנן.