מכתב ליו"ר ועדת הפנים והסביבה – חסמי רישוי עסקים בכלל ובמגזר

לאור כניסתו של ח"כ סעיד אלחרומי לתפקיד יו"ר וועדת הפנים והגנת הסביבה,  שלחו לו חברי פורום רישוי עסקים מכתב המברכו לרגל קבלת התפקיד, והפנו את תשומת ליבו לכשלים בהליך רישוי עסקים ובמיוחד לכשלים במגזר הערבי הדורשים התייחסות ותיקון.