מטרות הפורום

הפורום שם לו למטרה להביא לדיון הציבורי את הקשיים ואת ההסדרים הנדרשים, ולהתריע על הכשלים הקיימים כיום בתחום רישוי עסקים.

תחום רישוי העסקים בישראל הינו תחום המסדיר את  פעילותם של כ  150,000 עסקים טעוני רישיון עסק הפועלים בישראל, ונועד להבטיח קיום מטרות כגון שמירה על בריאות הציבור, ביטחונו ובטיחותו, שמירה על איכות הסביבה ועוד.

למרות חשיבותו העצומה למשק, סובל תחום זה מתת הסדרה חיונית, מביורוקרטיה מיותרת, מחקיקה עודפת, מיושנת ומסורבלת, שאינה תואמת את ההתפתחות העסקית במשק.

הפורום שם לו למטרה להביא לדיון הציבורי את הקשיים ואת ההסדרים הנדרשים, ולהתריע על הכשלים הקיימים כיום.

פורום רישוי עסקים מציע פתרונות המבוססים על ניסיונם הרב של חבריו, ושואף להביא לשינוי מערכתי וציבורי הן של תפיסת התחום בתודעת הציבור והרשויות והן, ובעיקר, להקל על  בעלי העסקים, עליהם נשען המשק.

על מיסדי הפורום נמנים אנשים ששרתו במשרות הציבוריות הבכירות ביותר בתחום במשך עשרות שנים, ואנשים הנמנים על המגזר הפרטי, המשלבים את נקודות ההתייחסות הן של משרדי הממשלה, הן של הרשויות המקומיות והן של בעלי העסקים, גדולים וקטנים כאחד.

חברי הפורום משקיעים את מיטב ניסיונם ומרצם לקידום מטרות אלו ללא תמורה ותוך השמת טובת המשק בכלל ובעלי העסקים, בפרט,  לנגד עיניהם.

מטרות וערכים

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 

לקריאה על חברי הפורום

על מיסדי הפורום נמנים אנשים ששרתו במשרות הציבוריות הבכירות ביותר בתחום במשך עשרות שנים, ואנשים הנמנים על המגזר הפרטי, המשלבים את נקודות ההתייחסות הן של משרדי הממשלה, הן של הרשויות המקומיות והן של בעלי העסקים, גדולים וקטנים כאחד.